Forfaits Temporada 2021-2022

Como en años anteriores y continuando con la tradición de facilitar la práctica de los deportesde invierno a los vecinos d’Es Bòrdes, BAQUEIRA-BERET, SA, pone a disposición de losresidentes habituales en el municipio que lo soliciten, la recarga BaqueiraPASS 2021-2022...

Anunci concessió ajunts diputació 2020 Arró

La Diputació de Lleida va aprovar l'atorgament de diferents ajunt a favor d'aquesta EMD d'Arró: Pla econòmic en l'àmbit de la salut any 2020 per un import de 7.500,00€ Pla especial d'cooperació municipal any 2020 per un import de 2.500,00€ Pla econòmic per arranjament...

Anunci subvencions directes Diputació de Lleida

La Diputació de Lleida, va aprovar l'atorgament de diferents ajudes a favor d'aquest ajuntament: -Pla econòmic en l'àmbit de la salut any 2020 per un import de 15.687,00€ -Pla especial de cooperació municipal any 2020, per un import de 12.051,84€ -Pla econòmic per a...

Anunci subvenció Diputació Es Bòrdes 2019

La Junta de Govern de la Diputació de Lleida de 5 de març de 2018, va aprovar l’atorgament d’una subvenció de 5.824,01€, per a l’actuació “despeses de subministraments d’energia elèctrica”, inclosa dins el Pla d’Arrendaments i Subministraments de la Diputació de...

Anunci subvenció Diputació Es Bòrdes 2018

La Junta de Govern de la Diputació de Lleida de 5 de març de 2018, va aprovar l’atorgament d’una subvenció de 5.824,01€, per a l’actuació “despeses de subministraments d’energia elèctrica”, inclosa dins el Pla d’Arrendaments i Subministraments de la Diputació de...

Anunci

La Junta de Govern de la Diputació de Lleida 29/2018, de 17 de setembre, va aprovar l’atorgament d’una subvenció de 5.298,00 €, per a l’actuació “manteniment del cami de Cabanera” d’Es Bòrdes, inclosa dins el Pla de Camins de titularitat municipal, anualitat 2017, la...

El Conselh Generau d’Aran recupera el rentador de Es Bòrdes

El Conselh Generau d’Aran recupera el rentador de Es Bòrdes

El Departament de Cultura del Conselh Generau d’Aran a través de l’empresa Serveis Ambientals de la Val d’Aran (SAVA, S.L.) i amb la col•laboració de la Diputació de Lleida ha recuperat el rentador situat en el Camí Reial entre Es Bòrdes i Pont d’Arró amb l’objectiu...

El Conselh Generau d’Aran preserva la cisterna del Casteth Leon

El Conselh Generau d’Aran preserva la cisterna del Casteth Leon

• La cisterna del Casteth Leon d’Es Bòrdes va ser desenterrada a les obres de prospecció arqueològica, deixant al descobert el morter de calç que cobreix els paraments interiors, per tal de garantir l’estanquitat de la mateixa. En els darrers anys s’han detectat actes...