Ajuntament

  • Entecada, 2 25551 Es Bòrdes
  • 973640939
  • 973641850
  • ajuntament@esbordes.org
  • Rosa Mirat Marques (Unitat d’Aran)

Dades demogràfiques

Població 2016                                                         250

Naixements 2015                                                   4

Habitatges familiars 2011                                     280

Habitatges iniciats 2015                                        0

Atur registrat 2015                                                 7,9

Població que entén català 2011                           231

Superfície 2016                                                       21,4

Residus municipals per càpita 2015                    2,58

Transparència

Seu electrònica