La Diputació de Lleida va aprovar l’atorgament de diferents ajunt a favor d’aquesta EMD d’Arró:

  • Pla econòmic en l’àmbit de la salut any 2020 per un import de 7.500,00€
  • Pla especial d’cooperació municipal any 2020 per un import de 2.500,00€
  • Pla econòmic per arranjament de camins anys 2020-2021 per un import de 4.377,78€

l’Institut d’Estudis llerdencs de la diputació de Lleida va aprovar l’atorgament d’un ajut dins el Pla econòmic en l’ambit de la cultura any 2020 per un import de 1.645,00€ 

La qual cosa es fa pública als efectes adients

 

 Arró, 10 de març de 2021.

Document PDF