Ajuntament

Informació sobre l’Ajuntament d’Es Bòrdes, la seva corporació i dades relacionades amb la gestió i serveis públics.

El municipi

Dades relacionades amb el municipi d’Es Bòrdes, ubicació, dades demogràfiques, tradicions i història.

Transparència

Accés a la documentació relacionada amb la transparència en la gestió de l’Ajuntament i E.M.D. relacionades.

Seu electrònica

Entrada a la seu electrònica del municipi d’Es Bòrdes, en la qual podrà realitzar tràmits administratius.

Notícies  

Noticies

Anunci concessió ajunts diputació 2020 Arró

La Diputació de Lleida va aprovar l'atorgament de diferents ajunt a favor d'aquesta EMD d'Arró: Pla econòmic en l'àmbit de la salut any 2020 per un import de 7.500,00€ Pla especial d'cooperació municipal any 2020 per un import de 2.500,00€ Pla econòmic per arranjament...

Anunci subvencions directes Diputació de Lleida

La Diputació de Lleida, va aprovar l'atorgament de diferents ajudes a favor d'aquest ajuntament: -Pla econòmic en l'àmbit de la salut any 2020 per un import de 15.687,00€ -Pla especial de cooperació municipal any 2020, per un import de 12.051,84€ -Pla econòmic per a...

Anunci subvenció Diputació Es Bòrdes 2019

La Junta de Govern de la Diputació de Lleida de 5 de març de 2018, va aprovar l’atorgament d’una subvenció de 5.824,01€, per a l’actuació “despeses de subministraments d’energia elèctrica”, inclosa dins el Pla d’Arrendaments i Subministraments de la Diputació de...