Ajuntament

Informació sobre l’Ajuntament d’Es Bòrdes, la seva corporació i dades relacionades amb la gestió i serveis públics.

El municipi

Dades relacionades amb el municipi d’Es Bòrdes, ubicació, dades demogràfiques, tradicions i història.

Transparència

Accés a la documentació relacionada amb la transparència en la gestió de l’Ajuntament i E.M.D. relacionades.

Seu electrònica

Entrada a la seu electrònica del municipi d’Es Bòrdes, en la qual podrà realitzar tràmits administratius.

Notícies  

Noticies

Anunci subvenció Diputació Pla de reforç

La Diputació de Lleida va aprovar l’atorgament de subvenció a favor d’aquest Ajuntament per les obres de pavimentació de carrers i plaça a Es Bòrdes, dins el Pla Extraordinari d’Inversions Locals de la Diputació de Lleida, 2017 i 2018 (Pla de Reforç Municipal) per un...

Anunci concessió ajunts diputació 2020 Arró

La Diputació de Lleida va aprovar l'atorgament de diferents ajunt a favor d'aquesta EMD d'Arró: Pla econòmic en l'àmbit de la salut any 2020 per un import de 7.500,00€ Pla especial d'cooperació municipal any 2020 per un import de 2.500,00€ Pla econòmic per arranjament...

Anunci subvencions directes Diputació de Lleida

La Diputació de Lleida, va aprovar l'atorgament de diferents ajudes a favor d'aquest ajuntament: -Pla econòmic en l'àmbit de la salut any 2020 per un import de 15.687,00€ -Pla especial de cooperació municipal any 2020, per un import de 12.051,84€ -Pla econòmic per a...