La Diputació de Lleida va aprovar l’atorgament de subvenció a favor d’aquest Ajuntament per
les obres de pavimentació de carrers i plaça a Es Bòrdes, dins el Pla Extraordinari d’Inversions
Locals de la Diputació de Lleida, 2017 i 2018 (Pla de Reforç Municipal) per un import de
65.555,23 €.

La qual cosa es fa pública als efectes adients

 

Es Bòrdes, 4 de març de 2021.

Document PDF