Anunci concessió ajunts diputació 2020 Arró

La Diputació de Lleida va aprovar l’atorgament de diferents ajunt a favor d’aquesta EMD d’Arró: Pla econòmic en l’àmbit de la salut any 2020 per un import de 7.500,00€ Pla especial d’cooperació municipal any 2020 per un import de...

Anuncio subvenciones directas Diputació de Lleida

La Diputació de Lleida, aprobó el otorgamiento de diferentes ayudas a favor de este ayuntamiento: -Plan económico en el ámbito de la salud año 2020 por un importe de 15.687,00€ -Plan especial de cooperación municipal año 2020, por un importe de 12.051,84€ -Plan...