La Junta de Govern de la Diputació de Lleida de 5 de març de 2018, va aprovar l’atorgament d’una subvenció de 1.666,67€, per a l’actuació “despeses de subministraments”, inclosa dins el Pla d’Arrendaments i Subministraments de la Diputació de Lleida anualitat 2018, la qual cosa es publica als efectes adients.

Document PDF