Anunci E.M.D. Arró

La Junta de Govern de la Diputació de Lleida de 5 de març de 2018, va aprovar l’atorgament d’una subvenció de 1.666,67€, per a l’actuació “despeses de subministraments”, inclosa dins el Pla d’Arrendaments i Subministraments de la Diputació de Lleida anualitat 2018, la...

Anunci subvenció Diputació Es Bòrdes 2018

La Junta de Govern de la Diputació de Lleida de 5 de març de 2018, va aprovar l’atorgament d’una subvenció de 5.824,01€, per a l’actuació “despeses de subministraments d’energia elèctrica”, inclosa dins el Pla d’Arrendaments i Subministraments de la Diputació de...

Anunci

La Junta de Govern de la Diputació de Lleida 29/2018, de 17 de setembre, va aprovar l’atorgament d’una subvenció de 5.298,00 €, per a l’actuació “manteniment del cami de Cabanera” d’Es Bòrdes, inclosa dins el Pla de Camins de titularitat municipal, anualitat 2017, la...